NOVETATS

Dimarts, 17 de març de 2015

Novetats per al curs 2015-2016


 • El curs acadèmic 2015-2016 es generalitza el nou pla d’estudis als sis cursos d’educació primària; aquest nou pla s’organitza en àrees de coneixement agrupades per àmbits i competències bàsiques que s’agrupen en dimensions que tenen continguts clau.

 • Pel que fa a l’educació secundària obligatòria, el nou pla d’estudis s’aplicarà al primer i tercer curs; alguns dels aspectes que cal destacar són els següents:

  • Prioritza la continuïtat formativa de tots els alumnes d’acord amb els seus interessos i possibilitats.
  • Ensenyament plurilingüe que enforteix l’aprenentatge de les llengües.
  • Incorpora la transversalitat de la competència digital dels alumnes en les diferents matèries.
  • Les matèries artístiques com a matèries comunes amb una distribució horària equilibrada.
  • El treball de síntesi de primer a tercer i el projecte de recerca a quart com a tret distintiu a Catalunya.
  • Incorpora el servei comunitari com a espai d’implementació de la competència ciutadana.
  • Facilita als alumnes l’acreditació dels nivells de llengües estrangeres establert pel Marc europeu comú de referència de les llengües.


 • Els cicles formatius de formació professional es veuen incrementats amb els següents 15 cicles nous:

  • Cicles formatius de grau mitjà
   • activitats comercials (substitueix el de comerç)
   • estètica i bellesa (substitueix el de producció en estètica personal decorativa)
   • operacions subaquàtiques i hiperbàriques (substitueix el de busseig a profunditat mitjana)
   • operacions de laboratori (substitueix el de laboratori)

  • Cicles formatius de grau superior
   • assistència a la direcció (substitueix el de producció en secretariat)
   • gestió de vendes i espais comercials (substitueix el de gestió comercial i màrqueting)
   • màrqueting i publicitat
   • fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (substitueix de fabricació de productes farmacèutics i afins)
   • imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (substitueix el de producció en imatge per al diagnòstic)
   • laboratori clínic i biomèdic (substitueix el de laboratori de diagnòstic clínic)
   • anatomia patològica i citodiagnòstic (substitueix el de producció en anatomia patològica citologia)
   • radioteràpia i dosimetria (substitueix el de radioteràpia)
   • documentació i administració sanitàries (substitueix el de documentació sanitària)
   • higiene bucodental (substitueix el de producció en higiene bucodental)
   • mediació comunicativa (substitueix el d’interpretació del llenguatge de signes)

 • Els cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny nous són els següents:
   • brodats i rebosters 
   • puntes artístiques

 • A les escoles oficials d'idiomes, s’adapten els ensenyaments d’alemany, anglès i francès al nivell C1 del Marc europeu comú de referència de les llengües.
  
 • S'incorpora a la web una nova secció d’infografies que informen de com accedir als diversos ensenyaments del sistema educatiu català.

FP DUAL SEAT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada